Upravno pravo

Upravno pravo pokriva široko područje svakodnevnog života uglavnom kada dolazimo u kontakt s javnom vlasti a u čemu Vam možemo pružiti pomoć pri ostvarivanju ili zaštiti raznih prava.

  • Pružanje pomoći i zastupanje u upravnim stvarima prema svim tijelima s javnim ovlastima
  • Pribavljanje raznih potvrda i isprava od strane nadležnih tijela
  • Porezni postupci
  • Carinski postupci
  • Postupci u vezi gradnje
  • Druga pomoć u upravnim stvarima