Stvarno pravo

Ured se bavi svim pitanjima vezanim za nekretnine, pokretnine, druga stvarna prava, posjed… Osobitu pozornost usmjeremo u zaštitu prava naših stranaka, sklapanje ugovora, ugovaranje raznih osiguranja (hipoteka…) kao i svih srodnih pitanja koja bi Vam bila potrebna:

  • Pravna pitanja u vezi nekretnina, upravljanje nekretninom, razvrgnuće nekretnina
  • Posjed i zaštita posjeda
  • Vlasništvo i zaštita vlasništva
  • Stjecanje vlasništva
  • Pitanja drugih stvarnih prava (pravo prolaza, druge služnosti, pravo gradnje)
  • Hipoteka, založna prava
  • Druga pitanja iz oblasti stvarnih prava