Trgovačko pravo

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u bilo kojem pitanju vezano za trgovačka društa kao što je to osnivanje, prestanak društva ili pak zastupanje društva pred sudom ili u drugim pravnim poslovima ovaj ured Vam može ponuditi svoje usluge

  • Osnivanje trgovačkih društava,
  • Prijenos poslovnih udjela
  • Statusne promjene u trgovačkim društvima(spajanje, razdvajanje društava…)
  • Pomoć pri svim formalnim postupcima vezanih za upis promjena u trgovački registar
  • Zastupanje društava
  • Stečaj, likvidacija
  • Sklapanje ugovora
  • Druga pomoć u oblasti trgovačkog prava